Herinnering aan Patamacca ~ (Suriname)

Suriname

Ik kan me nog herinneren

Als lid van een jachtgezelschap

Dat wij met een vriendelijke bootsman

Mee mochten varen naar Patamacca

Alwaar de beheerder ter plaatse

Van het gelijknamig oliepalm bedrijf

Een zekere Paulussen, Nederlander

Ons grof de toegang ontzegde

En de bootsman sommeerde

Ons terug te brengen, onder aftrek

Van de benzinekosten op zijn loon

Jaren later vernam ik dat Paulussen

Doodgeschoten was door een arbeider


About this entry