Staatsveiligheid ~ (Suriname)

Staatsveiligheid

En weer misbruiken ze

Dit arm land als schild

Als uitvlucht voor misdaden

Dokken ze achter dubieuze begrippen

Als rechtstaat en staatsveiligheid

Deze machtsstrijd die maar duurt

Al zoveel slachtoffers maakt

Kom ze gerust ophalen

Je afvallige war dogs en war lords

Van eigen kweek

En vergeet er niet één

Laat ons eindelijk met rust

Om ons bezoedeld huis schoon te maken


About this entry