100.000 Bezoekers (Visitors) ~ Gladius Poeticus

100000.visitors

Binnenkort mag ik

De honderdduizendste bezoeker

Op Gladiuspoeticus.com

Mijn poëzieweblog verwelkomen

Uit de hele wereld lazen ze

Voornamelijk uit Nederland

Suriname en de Verenigde Staten

Maar ook waar het zwaar weer is

In oorlogs- en rampgebieden

Tijdens een drink- en adempauze

Zochten ze soms een greintje hoop

Tussen al die onverschilligheid?

Natuurlijk heb ik makkelijk schrijven

 

100.000 Visitors (Translation)

Soon I will be welcoming

The hundred-thousandth visitor

On Gladiuspoeticus.com

My poetry weblog

From around the world, they read

Mainly from the Netherlands

Suriname and the United States

But also where it’s severe weather

In war and disaster areas

During a break and a breather

Were they seeking a shred of hope

Among all this indifference?

Of course, I’m an easy writer