Hate versus Love (Haat versus Liefde)

Haat versus Liefde

Hate is selfish

Deaf, blind and dumb

She sacrifices her children

And all generations thereafter

She is a prisoner of herself

Finds deliverance in death

Love is selfless

Unconditional and comprehensive

She is total spiritual freedom

and non-alignment

At peace with everyone and everything

She is the source of life

The victory of good over evil

 

Haat versus Liefde (Vertaling)

Haat is egoïstisch

Doof, blind en dom

Zij offert haar kinderen op

En alle generaties daarna

Zij is een gevangene van zichzelf

Vindt bevrijding in de dood

Liefde is onbaatzuchtig

Onvoorwaardelijk en alomvattend

Zij is totale geestelijke vrijheid

en ongebondenheid

Leeft in vrede met alles en iedereen

Zij is de bron van leven

De overwinning van goed op kwaad