Met Dit Duizendste Gedicht (With This Thousandth Poem)

With This Thousandth Poem

Met dit duizendste gedicht

Op Gladiuspoeticus.com

Wil ik alles en iedereen bedanken

Die op ongeacht welke wijze

Mij tot schrijven verleidde

Dat wonderlijk schepsel der natuur

Meer bekend als “Vrouw”

Waarin ik bij menigeen

Gepassioneerd mijn Muze vond

Maar meer in het bijzonder bedank ik

Mijn eigen geliefde vriendin

Die in haar eindeloze genade begrijpt

Dat een poëet slechts bij totale vrijheid gedijt

 

With This Thousandth Poem (Translation)

With this thousandth poem

On Gladiuspoeticus.com

I want to thank everything and everyone

Who by any means

Has tempted me to write

That wondrous creature of nature

Commonly known as “Woman”

In many of whom

I passionately found my Muse

But most in particular , I thank

My own beloved girlfriend

Who in her endless mercy understands

That a poet only thrives in total freedom


About this entry