Kinderen van een Imperfecte God

Kinderen van een Imperfecte God

Een nationalist ben ik

Beslist geen partijloyalist

Ik voer mijn eigen strijd

Mijn vijanden zijn racisme

Kolonialisme en corruptie

Ik kies voor dromers, idealisten

En de minsten onder de kwaden

Als we maar onderkennen

Dat wij als kinderen

Van een imperfecte god

Veroordeeld zijn tot samenleven

Ongeacht ras, afkomst

Geloof of cultuur


About this entry