De Bloem der Natie ~ (Suriname)

Suriname

Laten wij

De oudere generatie

Ons inzetten

Voor de bloem der natie

De jeugd, de toekomst

Het volk van morgen

Laten wij onvoorwaardelijk zijn

Hun inspiratie

Vrij van vooroordelen, dogma’s

Haat of discriminatie

In vertrouwen

Hen de vrijheid laten

Om te leren van eigen falen


About this entry