Tapajay (Suriname)

Amerindians Suriname

“Verhuizen moeten jullie”

Zegt de man uit de stad

“Er komen rivier dammen

Om energie op te wekken

Die al jullie dorpen

Onder water zullen zetten”

“Waar moeten wij heen?”

Vraagt de Indiaan onaangedaan

“Is er dan niets geleerd

Uit het bittere verleden?

Zeg aan de president:

Wij laten onze leefgebieden

Niet langer vernietigen

Wij, de gastheren van dit land”


About this entry