Snesi Kondre (Chinese Village)

Snesi Kondre

Waar goudkoorts

In amazone woud

Open wonden slaat

Goudzoekers

Voor armoede uit

Fortuin najagen

Malaria en AIDS

Met rovers concurreren

Hoeren per gram goud

Liefde suppleren

Daar zoekt leven zich een weg

Met wonderlijke naam

Snesi Kondre

 

Snesi Kondre (Chinese Village)

Where gold fever

To Amazon forest

Open wounds inflicts

Gold diggers

Ahead of poverty

Fortune pursue

Malaria and AIDS

With robbers compete

UWhores per gold gram

Love concede

There life seeks its way

With wonderful names

Snesi Kondre


About this entry