Haatgroepen ~ (Facebook)

Haatgroepen op Facebook

Hoed u voor haatgroepen op Facebook

Met een politieke agenda

Gericht op machtswisseling

Met behoud van een cultuur

Van verdeel en heers, haat en racisme

Met een hypocriet groepsbeheer

Van willekeur en dictatuur

Tentakels van een oude politiek

Die koppig niets geleerd heeft

Het wezen van de mens is liefde

In weerwil van al onze verschillen

Haat tast onze verbondenheid aan

En het zelfdenkend vermogen


About this entry