God zij met ons Suriname ~ (Voor Trefossa)

Trefossa

Als ik me beklaag

Omdat ik monddood ben gemaakt

Op Facebook groepen in Suriname

Ontvouwt zich het volgend gesprek:

“Maar wat ga je daar zoeken dan?”

“Wij Surinamers wonen in twee landen

Met een gedeelde realiteit”

“Ja, maar het ene loopt 25 jaar vooruit

En het andere 45 jaar achteruit”

“En toch mogen wij Suriname niet opgeven”

“Ze zijn niet te redden, veel te eigenwijs

Tenzij een hogere macht daar ingrijpt”

Inderdaad. “God zij met ons Suriname”


About this entry