Syl in da House! ~ (Voor Sherill)

Gloria wekker

Afgelopen zondag konden we zien

Hoe in het tv-programma Buitenhof

Een VVD politiek historisch onbenul

Dochter van Koerdische vluchtelingen

Tegenover Gloria Wekker werd gezet

En met een totaal gebrek aan respect

Niet gehinderd door enige kennis

Van Nederlandse koloniale verhoudingen

Structureel racisme en etnisch profileren

Als incident heeft weggezet

Met een arrogantie van heb ik jou daar!

Daarom zeggen we, hier zijn we mee klaar!

Sylvana in de Kamer. Syl in da House!


About this entry