Old Habits die hard ~ (Voor Sylvana)

Sylvana_simons

Old habits die hard

Wat historisch structureel

In de psyche is geplant

Verdedigt zich met hand en tand

En toch, als uiteindelijk

Verandering nakende is

Onontkoombaar door tijd

Zich overduidelijk manifesteert

In het kleine lijf en de verbeten wil

Van een goedgebekte zwarte vrouw

Zullen we afscheid moeten nemen

Van het oude in ons

En het nieuwe van harte verwelkomen


About this entry