De Grondwet nader geïnterpreteerd ~ (Suriname)

Grondwet-Suriname

Suriname kent

Net als elk derde wereldland

Geschreven en ongeschreven regels

Waarbij vooral de laatsten

In het leven van alledag

De boventoon plegen te voeren

De grondwet, ook tussen de regels door

Nader geïnterpreteerd, zegt zeer beslist

Alle Surinamers zijn voor de wet gelijk

Maar wie niet weet

Hoe zijn gelijk te halen

Of dit volkomen respectloos doet

Zal zien dat het gelijk hem rechtens vergaat


About this entry