Het Doornig Pad ~ (Suriname)

Waddeneiland

Net begonnen we door te krijgen

Dat we geen waddeneiland zijn

Dat we best wel nieuwe verbindingen

Aangaan konden met andere landen

Maar weer konden we het niet laten

Corruptie en vriendjespolitiek

Waar oh waar, is het doornig pad

Dat omhoog leidt naar integriteit

Rechtvaardigheid en rechtschapenheid

Oh God wees ons genadig in gestrengheid

Verlos ons van het boze dat kastijdt

Opdat wij zelf het onderscheid maken

In wijsheid, nu tot in de eeuwigheid


About this entry