De Corrupte Elite ~ (Suriname)

Corruptie-elite

Suriname wordt net als Brazilië

Geregeerd door een corrupte elite

Je ziet ze bij elke verkiezing

Van partij naar partij verspringen

Met veel publiekelijk misbaar

Maar dat is slechts valse schijn

Om het opgewonden kiezersvolk

Zand in de ogen te strooien

Hun doel is macht en het bestendigen

Van de traditie van corruptie

Van generatie tot generatie

Terwijl het volk smartelijk zucht

Onder het gewicht van elke dag


About this entry