Copuleren met Beesten ~ (Voor Ebru)

Geitenneuker

Zeggen van een staatshoofd

Dat hij met beesten copuleert

Doet geen enkele zaak goed

Zal eerder het eelt op de ziel

Tot pantser verdikken

Bevestigt de ander slechts

In het aanvechtbaar geloof

Heel de mensheid is slecht

En lastige tegenstrevers

Moet je ongenadig hard aanpakken

Wie met onbeschaafdheid

Beschaafdheid denkt te bereiken

Doet gelijk het kwaad dat hij bestrijdt


About this entry