Ezels en Apen ~ (Reddingsplan, Suriname)

turkey-syria-refugees-1.jpg

Het volk is het grootste kapitaalgoed

Van elk land

Een bevolking van nog geen half miljoen

Die elkaar uitschelden voor ezels en apen

Is geen basis voor ontwikkeling

Daarom het volgend reddingsplan

Om alle Surinamers in Suriname

Te transporteren naar familie in Nederland

Voor hereniging en heroriëntatie

En daarvoor in de plaats

Uit de vluchtelingenkampen in Turkije

Een miljoen Syriërs toe te laten

Tot ontwikkeling en welvaart van ons land


About this entry