Brazilië in het klein ~ (Suriname)

Suriname-Brazil

In deze trieste troebele dagen

Lijkt Suriname Brazilië wel

Zij het oneindig in het klein

In beide landen wordt er geroepen

Om het vertrek van de president

De leider van een volkspartij

Door de traditionele elite

In tegenstelling tot de grote buur

Waar sprake is van mismanagement

Van de economie en een olieschandaal

Zijn in Suriname de reserves verkwist

Door onkunde en openlijke corruptie

Terwijl de burgerij verlamd toeziet


About this entry