Overleven ~ (Suriname)

Piki ston

Wat u van anderen zegt

Zal ook over u gezegd worden

Beschouw de ander gelijk uzelf

Allen hebben recht van praten

Ook de meest eenvoudigen van geest

Zij hebben ook wensen en verlangens

Incasseren de hardste klappen

In de strijd om het bestaan

Zelfs de junk op de stoep

Die de wereld beziet vanuit beneveling

Weet wat er schort aan de samenleving

Zijn behoeften zijn simpel

Elke dag weer zien te overleven

Advertentie

About this entry