Water naar Zee dragen ~ (Suriname)

Water naar zee dragen

Als we corrupte machthebbers vervangen

Door roofvogels van hetzelfde allooi

Dezelfde figuren bij toerbeurt

Het van elkaar overnemen

Verkiezing na verkiezing

We het oude systeem in stand laten

Is dat niet water naar zee dragen?

A no wer bruku pur bruku we pley?

Zijn er nog eerlijke, capabele

Bestuurders in Suriname

Zij die nog gevrijwaard zijn

Van het corruptievirus?

Gaan we toestaan dat ook zij falen?


About this entry