Een Politiek Waterhoofd ~ (De Europese Unie)

Politiek_waterhoofd

Met weemoed

Denk ik terug aan de tijd

Toen de Europese Unie

Nog een handelsassociatie was

Voor kolen en staal

Geen politiek waterhoofd

Met militaire aspiraties

En een grootheidswaan

Die net als de Amerikanen

Een vijandsbeeld nodig heeft

Dat de eigen bevolking

Schaamteloos propagandistisch

Door de strot geduwd wordt


About this entry