Kan God vervolgd worden? (Can God be prosecuted?)

Vervolging_Prosecution

In aanmerking genomen, dat de zon scheen

Het regende, alles groeide en bloeide

De natuur gewoon haar werk deed

Terwijl de slaven op de velden zwoegden

God toekeek en helemaal niets deed

Waarom was er geen heilig ingrijpen?

Doordat God de mens een vrije wil gaf

Onttrok hij zich van elke aansprakelijkheid

Over de gevolgen van diens handelen

Derhalve, kan hij niet vervolgd worden

Wegens medeplichtigheid

Aan misdaden tegen de mensheid

Tenzij die onttrekking onrechtmatig was

 

Can God be Prosecuted? (Translation)

Considering the fact, that the sun shone

There was rain, everything grew and thrived

Nature was just doing its job

While the slaves suffered in the fields

God looked on and did nothing

Why was there no divine intervention?

Because God gave man free will

He withdrew from any liability

About the consequences of man’s actions

Therefore, he can not be prosecuted

for complicity

Of crimes against humanity

Unless the withdrawal was unlawful


About this entry