Surinaams-Nederlands

Surinaams-Nederlands

In Suriname spreken we

Zestiende-eeuws Nederlands

Waar ze in Nederland

Echt niet van terug hebben

Zitten ze helemaal vol

Dan hebben wij ons bekomst

Als ze hun gat afvegen

Verschonen wij onszelf

Noemen ze je een schooier

Zeggen wij gewoon kaailoper

Staan ze in hun hemd

Hebben wij een borstrok aan

En poen is bij ons beslist geen geld


About this entry