Eigendom van de Staat

Staatseigendom

Wie geld aanneemt

Van overheid of gemeente

Wordt eigendom van de staat

Levert per onmiddellijk

Zijn menselijke vrijheden in

Is voor zo lang als het duurt

Rekenschap en verantwoording

Verschuldigd aan de ambtenarij

En bij controle, onaangekondigd

Van zijn voordeur niet zeker

Riskeert hij bij overtreding

Van de eerste de beste regel

Een boete of het gevang


About this entry