Beautifully matured Woman (Mooi gerijpte Vrouw) ~ (Voor Marion)

Marion

Beautifully matured woman

I see in you

The reflection of life

The way, in all respects

It identifies with you

Or is it vice versa?

You are life to me

At its best

Matured, tried and tested

Coarse and fine cut

A pebble, which alternately

Moved by waves

Colors dull, then again sparkles

 

Mooi gerijpte Vrouw (Vertaling)

Mooi gerijpte vrouw

Ik zie in jou

De weerschijn van het leven

Hoe het in alle opzichten

Zich met je vereenzelvigt

Of is het juist omgekeerd?

Je bent voor mij leven

In optima forma

Gerijpt, gepokt gemazeld

Grof en fijn geslepen

Een strandkei, die om en om

Bewogen door de golfslag

Dof kleurt, dan weer fonkelt

Advertentie

About this entry