Kleine Dobru ~ (Voor Jean-Luc Josafath)

suriname.jpg

Kleine Dubru

Noem ik je in gedachten soms

Maar Dobru was meedogenloos

Hard voor zichzelf

Jij daarentegen

Koestert jezelf in de warmte

Van de liefde je gegeven

Toch ben je net als Dobru

Zo ontegenzeggelijk Surinaams

In poëtsch uiten en voelen

Je draagt dit land in je hart

Vanaf midden in de stad

Tot ver achter de soela’s


About this entry