Vluchtelingenhaat (Hate against Refugees)

Vluchtelingenhaat

Zijn we vergeten

Hoe we ons land ontvluchtten

Uit voorgekookte angst voor elkaar?

De opvangcentra

En wat er toen over ons werd gezegd?

Of kiezen we ervoor

Ons niets meer te willen herinneren

Bij het verspreiden van haat?

De vluchteling van gisteren

Is de vluchteling van vandaag

De zelfde angst en radeloosheid

Tegenover de zelfde voorgekookte haat

Slechts de rollen zijn omgekeerd

 

Hate against Refugees (Translation)

Have we forgotten

How we fled our country

Out of precooked fear for each other?

The shelters

And what was said about us?

Or do we prefer

Wanting to remember nothing anymore

When spreading hatred?

The refugee of yesterday

Is today’s refugee

The same fear and desperation

Facing the same precooked hate

Only the roles are reversed


About this entry