De Zwarte Holocaust (The Black Holocaust)

Slave-ships

Er zijn mensen

Die de zwarte holocaust

Willen bagatelliseren

Door het gelijk te stellen

Met andere vormen van onrecht

In heden en verleden

Zodat zij

Die zich ongemakkelijk voelen

Bij dit onafgesloten boek

Verlicht kunnen ademen

Het geweten gesloten kunnen houden

Het kwade zal overwinnen

Zolang als de mens daarvoor kiest

 

The Black Holocaust (Translation)

There are people

Who want to downplay

The black holocaust

By the equivalent

To other forms of injustice

In past and present

So that those

Who feel uncomfortable

At this unfinished book

Can breathe easy

Keep their conscience closed

Evil will prevail

As long as humans want it to


About this entry