De Zaak: Vrouwen versus Ram (The Case of Women versus Ram)

Ram and Sita

Een advocaat in India

Kwam op het briljante idee

Om de Hindoe God Ram aan te klagen

Wegens onheuse behandeling van zijn Sita

Op deze wijze wil hij aandacht vragen

Voor de positie van de Indiase vrouw

Nonsens en onpraktisch, zei de rechter

En wees de zaak resoluut af

Maar de advocaat blijft persisteren

Zelfs al zeggen zijn collega’s

Dat hij slechts uit is op publiciteit

Want wat is er verkeerd aan

Om gerechtigheid te zoeken voor vrouwen?

 

The Case of Women versus Ram (Translation)

A lawyer in India

Came up with the brilliant idea

To legally pursue the Hindu God Ram

For mistreatment of his Sita

In this way he wants to call attention

For the position of Indian woman

Nonsense and impractical, said the judge

And resolutely rejected the case

But the lawyer still persists

Even if his colleagues are saying

That he is only interested in publicity

Because what’s wrong

In seeking justice for women?

 

Bron/Source: Veroordeling Ram kan een signaal zijn (Conviction Ram can be a signal)


About this entry