Causale Schuld ~ (Suriname)

Schuld

De regering van Suriname

Met aan het hoofd de president

Wordt van alles verweten

Wat misgaat in het land

Zelfs de ogenschijnlijk

Meest stupide, loze bewering

Maar goed beschouwd

Is zijzelf verantwoordelijk

Voor de chaos in het land

De frustratie, hersenverweking

Ja zelfs het naakte feit

Dat de regen wel of niet uitblijft

Alles is haar causale schuld


About this entry