Plezier op Zolder (Attic Pleasure) ~ (Suriname)

Zolder_Attic

Weet je nog

Hoeveel plezier we hadden

Op zolder van ons ouderlijk huis

Als we heel voorzichtig

Om de wespen niet te verstoren

Stonden te kijken naar het vuurwerk

In de verte van een sprookjesnacht?

Hoe we ongepaste liedjes zongen

In verboden Negerengels

En de wind ons mee liet juichen

Met stadiongeluiden uit de Cuul?

Hoe een kleine houten zolder

Op een regendag een uitkomst was?

 

Attic Pleasure (Translation)

Do you remember

How much fun we had

In the attic of our parental home

As we very carefully

Not to disturb the wasps

Used to watch the fireworks

In the distance of a fairy tale night?

How we sang inappropriate songs

In forbidden Negro English

And the wind let us cheer

With stadium sounds from the Cuul?

How a small wooden attic

Was a godsend on a rainy day?


About this entry