De Wrake Gods (The Wrath of God)

wrath of god

Ik herinner me nog heel goed

Hoe ik als kleine jongen

In een woordenwisseling

Met mijn moeder

Een klap van haar kreeg

En instinctief terugsloeg

Ik schrok daar zelf zo hevig van

Dat ik huilend smeekte

Vergeef me alsjeblieft mama

Ze sloeg haar armen om me heen

Haar moederliefde behoedde me

Voor de wrake Gods

Mijn ziel zou niet branden in de hel

 

The Wrath of God (Translation)

I still remember very well

How as a little boy

In a disagreement

With my mother

I received a blow from her

And instinctively hit back

I was shocked myself so violently

That I begged crying

Please forgive me mama

She threw her arms around me

Her mother’s love saved me

From the wrath of God

My soul would not burn in hell


About this entry