Oorzaak en Gevolg (Cause and Effect)

Oorzaak en gevolg

Het is dom en immoreel, te denken

Dat je regimes ten val kan brengen

Om greep te krijgen

Op natuurlijke rijkdommen

Om mensen huis, haard en land uit

Te bombarderen

Als het fout gaat

Kwade tegenkrachten opstaan

Vluchtelingenstromen ontstaan

Die een bedreiging vormen

Voor een Westerse beschaving

Die zich veilig waant

Voor de wet van oorzaak en gevolg

 

Cause and Effect (Translation)

It’s stupid and immoral, to think

That you can topple regimes

To get a grip

On natural resources

To bomb people

Out of their homes and land

When things go wrong

Giving rise to evil forces

And mass movements of refugees

Posing a threat

To a Western civilization

Feeling secured

Against the law of cause and effect


About this entry