Moederschap (Motherhood) ~ (Voor Rahana)

Rahana

Zo voelbaar, de warmte

Van liefde en verbondenheid

Die moeder en kind doortrilt

Maar ook dat beschermende

Die stille waarschuwing

Kom niet tussen mij

En mijn kind

Toch ligt er

Hoewel onuitgesproken

Een uitnodiging

Zij het voorwaardelijk

Een plekje te geef

Wie maakt dit geluk compleet?

 

Motherhood (Translation)

So palpable, the warmth

Of love and togetherness

Thrilling through mother and child

But also the protection

That silent warning

Do not come between me

And my child

Yet there is

Though unspoken

An invite

Albeit conditionally

A place to give

Who makes complete this happiness?


About this entry