Massa Executies (Mass Executions) ~ (Saoedi-Arabië, Saudi Arabia)

Executies_executions

Vandaag zijn er 47 mannen

In Saoedi-Arabië onthoofd

47 koppen rolden in de straten

En op het Journaal

Wordt eufemistisch gemompeld

Dat 46 ervan terroristen waren

Maar nummer 47 was echter

Een Sjiitische geestelijke

En daar komt geheid gedonder van

Als we Iran mogen geloven

Want het leven is aandoen

En aangedaan worden

Ook al slaapt niemand daar minder om

 

Mass Execution Saudi Arabia (Translation)

Today, 47 men were beheaded

In Saudi Arabia

47 heads rolled on the streets

And the news media

Euphemistically mumbled

That 46 of them were terrorists

But number 47 was, however

A Shiite cleric

And that really spells trouble

If we should believe Iran

Because life is to hurt

And be hurt

Even though no one sleeps any less


About this entry