Boekverbranding

Boekverbranding

Geef me je medemenselijk gevoel

Niet je hypocriete verontwaardiging

Als ik het heilige van je boeken

En je huisjes verbrand

Om de hatelijke onverschilligheid

Waarmee je mijn diepgewortelde pijn

Al sinds eeuwen negeert

Me neger, kaffer en koelie noemt

Me vernedert tot in het nageslacht

Het recht om te kwetsen vastlegt

Geef me gevoel en medemenselijkheid

Niet je hypocriete schijnheiligheid

Om het absurde van mijn strijd


About this entry