Tegenbericht ~ (Voor Dettez)

Dettez2

Toen Nebucadnezar

Een overmoedige Armeense prins

Zichzelf gekroond had tot koning

De laatste heerser van Babylon

Zond hij een boodschapper

Naar Dettez de Eerste

De vrouwelijke farao van Egypte

Met de eis tot onvoorwaardelijke overgave

Dettez zond de boodschapper terug

Ontmand, met dertig goudstaven

En het volgend tegenbericht

Breng me dit goud terug

En gij zult zeker sterven


About this entry