De Moeder aller Kwaden ~ (Corruptie)

Bob Marley

Een corrupt land

Is een arm land

Niet alleen in materieel

Maar ook in geestelijk opzicht

Want corruptie corrumpeert

Vooral de normen en waarden

Blokkeert elke ontwikkeling

Bevordert haat en racisme

Zet de deur open voor verdeeldheid

En neokolonialisme

Corruptie is de moeder aller kwaden

Het ondermijnt het vertrouwen

En de hoop op een toekomst


About this entry