Rijst met Zweet ~ (Suriname)

Vrouwen in de rijstvelden

Vroeger was de rijst die we aten

Vermengd met het zweet

Van kleine landbouwers

Mannen, vrouwen en karbouwen

Die met gebogen rug ploegden

In de felle zon zwoegden

Kniehoog in modderige zwampen

Groene scheuten plantten

Gouden aren oogsten met hun sikkel

Ook de kinderen werden niet gespaard

Harde tijden waren het

Die nauwelijks meer voor te stellen zijn

Met de vliegtuigen en combines van nu


About this entry