Koloniale Namen en Symbolen ~ (Suriname)

Suriname

De notie van de Surinaamse regering

Om koloniale namen en symbolen

Behorende tot het cultureel erfgoed

Te willen veranderen of verwijderen

Uit het openbare leven

Is te verdedigen voor zover deze

De ontwikkeling van het nationalisme

Hinderlijk in de weg staan

Zoals het vergeten slavernij symbool

Genaamd “Wapen van Amsterdam”

Bovenop het presidentieel paleis

Want, laat één ding duidelijk zijn

Kolonialisme in Suriname, dat nooit meer!


About this entry