Rovers en Moordenaars ~ (Suriname)

Suriname

Hoe kunnen wij beweren

Met de brede kant van onze mond

Dat wij aan natuurbescherming doen

Als er gewetenloos vergunningen

Worden afgegeven aan vriendjes

Die zand en schelpritsen afgraven

Natuurgebieden vernietigen

Voor geldelijk gewin?

Kan alleen de dood ons nog

Van onze hebzucht afhouden?

Hoezeer betreur ik uw lot mijn land

U die ten prooi gevallen bent

Aan rovers en moordenaarshand


About this entry