Prasi Oso (Achtererf Woningen) ~ (Suriname

Suriname

Paramaribo, unieke houten stad

Van statige witte herenhuizen

Met stoepen van rode baksteen

Ballast ooit voor slavenschepen

En de erfpoort, de nengredoro

Die kleine achtererf woningen

De prasi oso, aan het oog onttrekt

Daar waar sinds de slavernij

Generaties Surinamers opgroeien

In armoede en treurnis

Een goed bewaard publiek geheim

Waaraan niet graag wordt teruggedacht

Langsrijdend in luxe auto’s

Advertentie

About this entry