De Misdaad van het Zwijgen (The Crime of Silence)

De Misdaad van het Zwijgen (The Crime of Silence)

De grootste misdaad

In het aangezicht

Van corruptie en onrecht

Is het zwijgen van een volk

Dat in apathie leeft

De oude koning Hussein van Jordanië

Was zeer geliefd bij leven en dood

Maar toen hij het waagde

Om de broodprijs te verhogen

Kostte hem dat bijna de troon

Zijn wij een volk van slappelingen

Dat met zich sollen laat

Of nemen wij de macht terug?

 

The Crime of Silence (Translation)

The biggest crime

In the face

Of corruption and injustice

Is the silence of a nation

That lives in apathy

The old King Hussein of Jordan

Was much loved during life and death

But when he dared

To increase the price of bread

That almost cost him the throne

Are we a nation of pushovers

To be messed with at will

Or do we take back the power?


About this entry