40 Jaar Srefidensi (Onafhankelijkheid) ~ (Suriname)

Suriname

40 jaar Srefidensi, onafhankelijkheid

Wat zijn we als natie opgeschoten

Na de valse start van de jaren 80

En het tergend langzaam herstel?

Waarom hebben we het onszelf

Weer zo onnodig moeilijk gemaakt?

Van eenheid en natievorming

Is nauwelijks sprake

Doodziek zijn we van nepotisme

Corruptie, wanbeleid en criminaliteit

Waardoor elke ontwikkeling uitblijft

Het is vooral onze mentaliteit

Die ons moet redden uit dit alles


About this entry