Orale Traditie ~ (Suriname)

Suriname

Het onderzoeken en documenteren

Van culturele wetenswaardigheden

Kan je aan Nederlanders overlaten

Het inventariseren en rubriceren

Van alle Afrikaanse muziekstijlen

Of Surinaamse begrafenisrituelen

Ja, die Bakra’s kunnen er wat van

Wij beperken ons tot orale traditie

Waardoor onnodig veel verloren gaat

Van de kennis van onze voorvaderen

We kunnen van die Bakra’s leren

Hoe je eigen ding goed en blijvend

Voor het nageslacht te beheren


About this entry