Etnisch Profileren ~ (Suriname)

Suriname

Er zijn zij

Die zich meer etnisch profileren

Dan als Surinamer

Hoe ellendig moet het zijn

Opgesloten te zijn in een diaspora

Die geen binding meer heeft

Met het oorsprongsland

Althans niet de liefde krijgt

Van verloren zoon

Waarnaar het zo verlangt?

Een historische tijdcapsule

Waaruit alleen zij ontsnappen

Die hun lot verbonden aan dit land


About this entry