God Verhoede ~ (Anarchie)

Anarchie

Iedere burger van het land

Heeft het democratisch recht

Om binnen of buitenparlementair

Voor zijn belangen op te komen

Anders wordt het echter

Wanneer men kwaadbelust

Een verkiezingsnederlaag alsnog

Omzetten wil in anarchie

Om zo een machtsvacuum te creëren

Waarin buitenlandse machten

Een rechtvaardiging kunnen vinden

Tot gewelddadig ingrijpen

Hetgeen God verhoede


About this entry