Volksmandaat ~ (Suriname)

Suriname

Nog nooit eerder

Was een gegeven volksmandaat

Aan een enkele politieke partij

Zo overtuigend groot

Een regering zo machtig

Om de corruptie aan te pakken

Ook de eigen rotte appels

Zijn er zulke capabele Surinamers

Mannen en vrouwen

Als team in staat gesteld om

De liefde en trouw voor hun land

In klinkende daden om te zetten

Aan de toekomst richting te geven


About this entry