Waarheid en Waarheidsvinding

Waarheid en Waarheidsvinding

Waarheid

Is een product van de geest

Een ieder pretendeert

Haar te kennen

Zo goed zelfs

Dat desnoods met uitsluiting

Of ontkenning

Van andere waarheden

Wij onze overtuigingen

Er blindelings op baseren

Ook al luisteren wij welwillend

Met een half oor naar elkaar

Bladerend in verborgen agenda’s


About this entry